Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Hoàn Cầu HTC

Phần mềm quản lý Bill

 

Phần mềm Quản Lý Chuyển Phát Nhanh  là phần mềm dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. tích hợp với website giúp khách hàng quản lý được hàng hóa bằng các  tra cứu vận đơn biết tình trạng hàng hóa đang ở đâu?.Phần mềm xây dựng trên nền web,các chi nhánh có thể dùng mạng Lan, Wan hoặc  Internet là sử dụng được phần mềm.

Liên hệ để có bản demo:
ĐT: 0984.61.63.65

 I. Tính năng chung của phần mềm:

  1.  Tiếp nhận và nhập vận đơn chi tiết tới nhân viên quản lý, theo vùng miền, theo hình thức thanh toán.
  2.  Quản lý dải số hệ thống vận đơn đảm bảo số vận đơn là duy nhất.
  3.  Theo dõi lịch sử thay đổi các trường thông tin của vận đơn như : hình thức thanh toán, trọng lượng, người nhận thanh toán,....
  3.  Quản lý khách hàng,chăm sóc khách hàng.
  4.  Quản lý doanh thu chi tiết tại vùng miền hoặc chi tiết tới nhân viên quản lý vùng,....
  5.  Quản lý lộ trình đi của vận đơn giúp khách hàng có thể giám sát thường xuyên bằng cách tích hợp với website và tra cứu vận đơn.
  6.  Quản lý bản kê cước gửi, bản kê cước trả sau có thể kết xuất ra file excel.
  7.  Giao dải vận đơn và quản lý tới từng nhân viên (chi tiết kết xuất ra file excel).
  8.  Quản lý Chi phí, Thu/Tồn.
  9.  Quản lý bảng kê Nhân viên nhận
 10. Quản lý vận đơn nhận theo tỉnh.

 II. Hệ thống quản trị báo cáo:
  1. Báo doanh thu hằng ngày theo toàn công ty.
  2. Báo cáo doanh thu online .
  3. Báo cáo công nợ theo khách hàng.
  4. Báo cáo Bản kê cước trả hàng
  5. Báo cáo chi tiết số vận đơn đã sử dụng và chưa sử dụng theo từng nhân viên.

III.  Quản trị Hệ thống :
  1. Hệ thống quản lý user truy cập và lịch sử tác động vào ra.
  2. Phân quyền theo chức danh nhân viên, theo tỉnh của nhân viên quản lý và chỉ "nhìn thấy" dữ liệu trong phạm vi của nhân viên.
  3. Phân quyên chi tiết tới từng tính năng trên hệ thống.

 IV. An toàn và bảo mật thông tin